www.AGROZEMEDELSKA.cz

www.AGRO-TECHNIKA.sk

O nás

Predstavujeme model mladej, silnej a rozvíjajúcej sa skupiny s individuálnym prístupom ku každému jednému zákazníkovi. Disponujeme ľuďmi so širokým rozsahom odborností a sme schopní poskytovať komplexný a profesionálny prístup v oblasti dodávok agrotechniky, komunálnej techniky a príslušenstva. Pôsobíme ako priamy importér vybraných značiek a preto vieme zabezpečiť bezkonkurenčné ceny a individuálne obchodné podmienky.

Naše ciele a ponuka

Naším cieľom je zabezpečovať dodávky vysoko kvalitných produktov záhradnej techniky, agrotechniky, komunálnej techniky a príslušenstva. Našu ponuku nájdete na web portáloch:

About us

We represent a model of a young, strong and evolving group with individual approach to every one customer. We have people with a wide range of expertise and we are able to provide a comprehensive and professional approach to supply of agrotechnology, communal technology and accessories. We act as a direct importer of selected brands and we offer the best prices and individual business conditions.

Our goals and offer

Our goal is to provide high quality products of garden technology, agro-technology, communal technology and accessories. You can find our offer on the web portals: